Voluntarios de campaña – Bielsa Alcalde

La persona participant declara haver complit 18 anys d’edat. Les dades personals són tractades, en qualitat de responsable, per PSOE Mislata, amb la finalitat de col.laborar en la campanya. La participació és lliure i voluntària. El tractament de les dades està legitimat, com la identificació de les persones participants. Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat. Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits, legalment, previstos. Les persones participants podran exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat o oposició en relació al tractament de les dades personals dirigint un escrit a PSOE Mislata C/Cardenal Benlloch, 64 – 46920 Mislata (València).

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.